مشاوره ای

اولین مزیت قبولی در دانشگاه سراسری برند این است که در ایران و خارج از ایران جایگاه بالایی کسب میکنید. یعنی به محض اینکه شما در یک دانشگاه سراسری برند قبول شوید جایگاه شما به سرعت افزایش پیدا میکند. یعنی از نظر جایگاه اجتماعی اگر افراد جامعه متوجه شون...